MTÜ Külaselts KAI tegemised algasid juba 2011 aasta jaanuari esimestel päevadel Nääripeoga. Külas käis Sneguurotska, Näärieit ja  Päkapikk.

Õhtu edenedes said  soovijad proovida oma lauluoskuseid  karaoket lauldes.

Kevadel korraldasime Teeme Ära raames koristustalgud mille käigus ehitati külaplatsile lava. Lava materjali rahastus tuli KOP-i (Kohaliku Omaalgatuse Programm) projektist ja valla kaasfinantseeringust.  Meie omaosalus oli inimeste töö. Selle eest suur tänu kõigile, kes võtsid osa ehitamisest ja koristustöödest. Põhilisteks ehitajateks olid Alar, Toomas ja Kristjan.

 

Juunis tähistasime küla 770 aastapäeva suure peoga. Kõik ürituse läbiviimiseks kasutatud ressursid tulid sponsoritelt ja osavõtutasust.

Liikmemaksudest tasusime terve aasta külaplatsi niitmised ja hooldustööd.

Sügisel korraldasime saagiaasta lõppemise puhul kolhoositeemalise Lõikuspeo. Selle ürituse kohta tahame eriti välja tuua Hämarikuorienteerumise. Mille korraldas ning raja märkis Toomas Bauvald. Kõigile meeldis see väga. Siiani küsitakse meie käest millal on tulemas järgmine sarnane üritus. 

Suur tänu meie rajameistrile huvitava raja organiseerimise eest! Lisaks orienteerumisele korraldati täiskasvanutele erinevaid mängusid. Näiteks rohke piima(õlle)anniga lehma lüpsmine. Orienteerujate supi valmistas Monika. Abilisteks olid Pille ja Tea.

Seltsi liikmete vahel on olnud ka erimeelsusi, kuid valdav enamus nendest on leidnud mõistliku lahenduse.

Taotlesime 2011 aastal KOP vahenditest projektiraha külaplatsile katusealuse ja lavaesise platsi ehituseks. Vajaduse tingis asjaolu, et vihmaste ilmadega oli esinejatel ja külalistel olemine märg ja porine. Ehitised valmisid 2012 aasta suveks. Projekti rahastas KOP -1 600 euroga ning Rägavere valla poolne panus oli 168,66 eurot.

Share