Kantküla 2012 tegus aasta pidi algama jõulupeoga. Kahjuks ei olnud kusagil seda pidada. Varem kasutusel olnud ruumid olid kütmata ja ilma elektrita ning Seltsimaja oli veel koristamata ja samuti ilma elektrita.

Nüüd lühidalt aasta üritustest ja tegemistest.

Vastlapäevaks lükati külaplatsile väike lumemägi ning lisaks ehitasime külaplatsile suure draakoni, mille saba mööda said lapsed liugu lasta. Hiljem sõime ühiselt hernesuppi ja vastlakukleid.

Märtsis käisime Õilme Peeti juures ja õppisime Ülle käe all tegema triikrauamaale.

2012 aasta Teeme Ära raames korraldasime heakorrapäeva. Korrastatud sai külaplats, ning Seltsimaja esine. Alustasime Seltsimaja sisemuse koristamisega.

Jaanipäevaks saime Seltsimaja sel määral kasutuskõlbulikuks, et saime maja sponsoritele ja mõnele asjast huvitatule juba tutvustada. Jaanipäeval käisid meil külas ansambel Respekt, Henrik Normann ja Peeter Jõgioja tule-, trummi- ja lasershowga. Lapsi lõbustas Täpp ja ka suured mängisid erinevaid mängusid.

Juulis korraldasime küla lastele Pannkoogipühapäeva. Lapsed said ise pannkoogitaignast kooke teha ja hiljem sõime neid ühiselt erinevate mooside ja jäätisega. Pannkoogipühapäevast võtsid osa kahjuks vaid vähesed oma küla lapsed, kuid meil oli külalisi Ulvist, Vinnist, Tallinnast ja isegi Iirimaalt. Kõigil oli väga lõbus.

Sügisene suurüritus jäi kahjuks ära, kuna Külamajas algasid esmased hädavajalikud renoveerimistööd. Küll aga pidasime Külamajas maha kadripäeva peo, kus käisid külas Kadrid lähedalt ja kaugelt.

 

Esitasime kaks projektitaotlust 2012 aasta kevadvooru. Soovisime vahetada Seltsimajas 2 alumist palki ja osad põrandatalad ning teise projektina ehitada Seltsimaja platsile puidust pikuti, et oleks võimalik majutada külalisi. Kahjuks need projektid rahastust ei saanud kuna programmperioodi rahad said otsa. Punktidega täitsime kõik kriteeriumid. Lisaks oli sel ajal KOP-is suund avatud külaväravate ja kodukoha ajalugu tutvustavate trükistega seotud projektide toetamiseks.

2012 aasta oktoobriks esitasime KOP-i projektitaotluse kööginurga väljaehitamiseks.  Sellele taotlusele ei ole vastust veel saabunud.

Lisaks nendele projektidele taotlesime vahendeid ka riigieelarvest. Tänu sellele saame Seltsimajas teha pisut remonti. Kuna Seltsimaja hoone on juba eakas jätkame kindlasti projektide kirjutamist tema olukorra parandamiseks.

Külaselts KAI tänab kõiki seltsi liikmeid ja kõiki külaelanikke, kes on olnud abiks nii ehitustöödel, koristamisel kui ka ürituste organiseerimisel.

Tänu MTÜ tööle on Kantküla saanud tuntumaks nii kohalikus vallas, kui ka väljaspool seda.

Ootame kõiki inimesi, kes on huvitatud külaelu mitmekesistamisest ja oma kätega selle parendamiseks millegi (ära)tegemisest, liituma MTÜ-ga, et koos kohalikku elu edendada.

Share