2015

Kevadise pööripäeva pidu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saame tuttavaks I 2015:

 

2014

Vihmane jaanipäev

Inimesed räägivad et nii vihmast jaanipäeva ei mäleta keegi :)

Sellegipoolest oli külalistel lõbus:

       

2013

2013 aasta algas külamajas aastavahetuse vastuvõtmisega. Järgnevalt lühike pildirida sellest milline nägi külamaja välja esimesel päeval, kui me selle oma valdusesse saime ning siis, kui seda oli juba pisut korrastatud:

 

 

 

 

Kevadise Teeme Ära talgupäeva raames keskendusime suures osas külamaja ümbruse korrastamisele. Lisaks sellele korrastasime ka külaplatsi.

Varakevadel toimus Rahvusvahelise Naistepäeva tähistamise üritus. Külas käis ansambel JAHE ja õhtul tegi muusikat Henrik Normann. Kuna maja on väike ja esinemistasud suhteliselt suured, siis oli osavõtutasu üsna suur: 15 eurot inimese kohta. Sellele vaatamata sai maja nii täis, et enam ei oleks laudade taha mahtunud mitte ühtegi inimest. Tantsuruumi jäi nii väheseks, et Henrik pidi lõpuks kõlari otsas laulma :)

 

Suve suurimaks ürituseks oli Rägavere valla jaanitule korraldamine. Kohal oli üle 1500 inimese. Külas olid rahvatantsijad naabervallast. Muusikat tegid ansambel Lootuste Linnutee ja Henrik Normann. Maha peeti tordioksjon.

 

 Augustis toimus külaplatsil Komöödiateatri etendus Puhta Kuld.

 

Sügisel pidasime maha rodeopeo. Kohal oli Rodeopull Tartust, kellega kõik soovijad said jõudu katsuda. Tantsuks mängis ansambel Detail Ida Virumaalt.

 

2012

Kantküla 2012 tegus aasta pidi algama jõulupeoga. Kahjuks ei olnud kusagil seda pidada. Varem kasutusel olnud ruumid olid kütmata ja ilma elektrita ning Seltsimaja oli veel koristamata ja samuti ilma elektrita.

Nüüd lühidalt aasta üritustest ja tegemistest.

Vastlapäevaks lükati külaplatsile väike lumemägi ning lisaks ehitasime külaplatsile suure draakoni, mille saba mööda said lapsed liugu lasta. Hiljem sõime ühiselt hernesuppi ja vastlakukleid.

Märtsis käisime Õilme Peeti juures ja õppisime Ülle käe all tegema triikrauamaale.

2012 aasta Teeme Ära raames korraldasime heakorrapäeva. Korrastatud sai külaplats, ning Seltsimaja esine. Alustasime Seltsimaja sisemuse koristamisega.

Jaanipäevaks saime Seltsimaja sel määral kasutuskõlbulikuks, et saime maja sponsoritele ja mõnele asjast huvitatule juba tutvustada. Jaanipäeval käisid meil külas ansambel Respekt, Henrik Normann ja Peeter Jõgioja tule-, trummi- ja lasershowga. Lapsi lõbustas Täpp ja ka suured mängisid erinevaid mängusid.

Juulis korraldasime küla lastele Pannkoogipühapäeva. Lapsed said ise pannkoogitaignast kooke teha ja hiljem sõime neid ühiselt erinevate mooside ja jäätisega. Pannkoogipühapäevast võtsid osa kahjuks vaid vähesed oma küla lapsed, kuid meil oli külalisi Ulvist, Vinnist, Tallinnast ja isegi Iirimaalt. Kõigil oli väga lõbus.

Sügisene suurüritus jäi kahjuks ära, kuna Külamajas algasid esmased hädavajalikud renoveerimistööd. Küll aga pidasime Külamajas maha kadripäeva peo, kus käisid külas Kadrid lähedalt ja kaugelt.

 

Esitasime kaks projektitaotlust 2012 aasta kevadvooru. Soovisime vahetada Seltsimajas 2 alumist palki ja osad põrandatalad ning teise projektina ehitada Seltsimaja platsile puidust pikuti, et oleks võimalik majutada külalisi. Kahjuks need projektid rahastust ei saanud kuna programmperioodi rahad said otsa. Punktidega täitsime kõik kriteeriumid. Lisaks oli sel ajal KOP-is suund avatud külaväravate ja kodukoha ajalugu tutvustavate trükistega seotud projektide toetamiseks.

2012 aasta oktoobriks esitasime KOP-i projektitaotluse kööginurga väljaehitamiseks.  Sellele taotlusele ei ole vastust veel saabunud.

Lisaks nendele projektidele taotlesime vahendeid ka riigieelarvest. Tänu sellele saame Seltsimajas teha pisut remonti. Kuna Seltsimaja hoone on juba eakas jätkame kindlasti projektide kirjutamist tema olukorra parandamiseks.

Külaselts KAI tänab kõiki seltsi liikmeid ja kõiki külaelanikke, kes on olnud abiks nii ehitustöödel, koristamisel kui ka ürituste organiseerimisel.

Tänu MTÜ tööle on Kantküla saanud tuntumaks nii kohalikus vallas, kui ka väljaspool seda.

Ootame kõiki inimesi, kes on huvitatud külaelu mitmekesistamisest ja oma kätega selle parendamiseks millegi (ära)tegemisest, liituma MTÜ-ga, et koos kohalikku elu edendada.

2011

MTÜ Külaselts KAI tegemised algasid juba 2011 aasta jaanuari esimestel päevadel Nääripeoga. Külas käis Sneguurotska, Näärieit ja  Päkapikk.

Õhtu edenedes said  soovijad proovida oma lauluoskuseid  karaoket lauldes.

Kevadel korraldasime Teeme Ära raames koristustalgud mille käigus ehitati külaplatsile lava. Lava materjali rahastus tuli KOP-i (Kohaliku Omaalgatuse Programm) projektist ja valla kaasfinantseeringust.  Meie omaosalus oli inimeste töö. Selle eest suur tänu kõigile, kes võtsid osa ehitamisest ja koristustöödest. Põhilisteks ehitajateks olid Alar, Toomas ja Kristjan.

 

Juunis tähistasime küla 770 aastapäeva suure peoga. Kõik ürituse läbiviimiseks kasutatud ressursid tulid sponsoritelt ja osavõtutasust.

Liikmemaksudest tasusime terve aasta külaplatsi niitmised ja hooldustööd.

Sügisel korraldasime saagiaasta lõppemise puhul kolhoositeemalise Lõikuspeo. Selle ürituse kohta tahame eriti välja tuua Hämarikuorienteerumise. Mille korraldas ning raja märkis Toomas Bauvald. Kõigile meeldis see väga. Siiani küsitakse meie käest millal on tulemas järgmine sarnane üritus. 

Suur tänu meie rajameistrile huvitava raja organiseerimise eest! Lisaks orienteerumisele korraldati täiskasvanutele erinevaid mängusid. Näiteks rohke piima(õlle)anniga lehma lüpsmine. Orienteerujate supi valmistas Monika. Abilisteks olid Pille ja Tea.

Seltsi liikmete vahel on olnud ka erimeelsusi, kuid valdav enamus nendest on leidnud mõistliku lahenduse.

Taotlesime 2011 aastal KOP vahenditest projektiraha külaplatsile katusealuse ja lavaesise platsi ehituseks. Vajaduse tingis asjaolu, et vihmaste ilmadega oli esinejatel ja külalistel olemine märg ja porine. Ehitised valmisid 2012 aasta suveks. Projekti rahastas KOP -1 600 euroga ning Rägavere valla poolne panus oli 168,66 eurot.