MTÜ Külaselts KAI põhikiri

MTÜ liikmeks astumise avaldus

NB! Täitke avaldus, salvestage oma arvutisse, allkirjastage digitaalselt ning saatke meile.

Ootame rõõmuga uusi liikmeid! :)

Share