MTÜ Külaselts KAI loodi varasemate läbirääkimiste tulemusena 3. jaanuaril 2011.

Põhikirjast tulenevalt on seltsi eesmärgiks kantküla küla elukeskkonna ja külaelu kaasajastamine ning kohalike elanike ühistegevuse arendamine. Seltsi põhitegevuseks on Kantküla küla ühiskondliku elu parendamine, piirkonna atraktiivsuse suurendamine ja ühisürituste läbiviimine.

 

Share