Peame kahetsusega teatama, et 10 augustil toimuma pidanud laat jääb ära!

 

 

Kantküla laat

Sõida maale! Laadale!

Kantküla külaplatsil toimub 10. augustil kell 10.00 - 16.00 vanavara- ja kõigekasuliku laat.

Müüjate registreerimine on avatud. Järgmisest jaotusest leiad täpsemat infot ja registreerimisvormi.

INFOTELEFON: +372 5671 0060

e-mail: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Laada kaupleja info:

Siit leiate registreerimisvormi, saate selle ära täita, ning meile saata.

Registreerimisvorm on aluseks arve koostamisel ja platsi müügipileti väljastamisel.

NB! Tähtaegselt tasumata arve annab korraldajale õiguse registreering tühistada! Olge täpsed!

Kauplemistingimused

REGISTREERIMISVORM

Registreerimisvorm excelis

Laadal kaupleja meelespea

PMA info

 NB! kui mingil ajahetkel Google registreerimisvorm ei tööta, siis saab registreerida exceli vormiga.

Exceli registreerimisvorm tuleb endale arvutisse salvestada, täita ja siis saata aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Laada külalise info:

Laadale saab sõita Rakverest bussidega ning ka oma autoga (ca 13 km).

Buss Rakverest väljub  13:30
Buss Kantkülast väljub 16:33

Parkimine on laadaplatsi lähistel tasuta. Palun jälgige korraldajate juhiseid! 

 

Kuidas meile tulla?

Sõida Rakverest mööda Rannapungerja maanteed Peipsi järve poole ca 13 km. Kantkülas on suunaviidad, mis juhatavad sind parklasse.

Vaata täpsemalt kaardilt:

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 

Peame kahetsusega teatama, et 10 augustil toimuma pidanud laat jääb ära!

 

 

 

 

2014 saime Eesti Kultuurkapitali Lääne Virumaa Ekspertgrupilt toetuse Hämarikuorienteerumise teise etapi läbiviimiseks.

Üritus toimus Jaaniussiorienteerumise nime all jaanipäeval, enne õhtust pidu. Vaatamata väga vihmasele ilmale oli osa võtmas mitu võistkonda. Rada läbiti lühendatud mahus kuna ilmastikuolud ei soosinud pika raja läbimist ja märjas metsas müttamist.

Kõik osalejad jäid üritusega väga rahule.

Kinnitatud

üldkoosoleku nr. 6

otsusega, 14.06.2015

 

Vara nimetus

Tund 

Ööpäev 

Nädalavahetus 

Lisainfo 

Kogu maja (helitehnika, mööbel, projektor, v.a köök)

  10€ 100€ 300€  

Õllemööbel 1 kmpl. (kokku 5)

  8€    iga järgnev päev 2 €

Helitehnika koos nupukeerajaga

5€ 50€ 150€  

Väliplatsi rent (lava ja välisehitised)

5€ 25€ 50€  

Maja rent (ilma tehnika ja köögita)

5€ 50€ 150€  

Projektori rent kohapeal

5€ 50€ 150€  

Köögi kasutus (tehnika, nõud)

3€      
     

 Väliplatsi koristus ürituse järgselt

20 € kord

 Maja koristus ürituse järgselt

50 € kord   
     

Kõik renditehingud teostatakse AINULT ettemaksuna!

Külaseltsi liikmed, kellel puudub liikmemaksu võlgnevus, saavad vara tasuta kasutada kokku lepitava aja vältel, kui seda ei ole hetkel välja renditud

 

MTÜ Külaselts KAI

Alus: Vabaühenduste eetikakoodeks

MTÜ Külaselts KAI (edaspidi MTÜ) väärtustab ausust, võrdsust, väärikust, avatust, solidaarsust, koostöömeelsust, mitmekesisust ja usaldusväärsust ning tegutseb nendest väärtustest lähtudes. MTÜ Külaselts KAI kohus on anda oma panus turvalise, tasakaalustatud ja hooliva ühiskonna kujundamisse. Oma igapäevases tegevuses lähtub Külaselts KAI Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

Demokraatlik juhtimine ja toimimine

1. MTÜ-l on selge ja arusaadav missioon. Järgime oma missiooni täitmisel põhikirja, sisemisi dokumente ja organisatsiooni toimimisstandardeid.

2. MTÜ väljendab ja esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi. Kaasame inimesi rahvahariduse, osalusdemokraatia, eestkoste ja muude vormide kaudu kodanikuühiskonna edendamisse.

3. MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise, hoiab ühenduse juhtivkogud ja töötajad vastutavana, reageerib nende väärtegudele.

4. MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.

5. MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemise, professionaalsuse ja täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid töötulemusi.

6. MTÜ, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus

7. MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.

8. MTÜ, nähes seadustes ja teistes õigusaktides ning nende rakendamises ebapädevust ja ebaõiglust, teeb tööd nende muutmiseks.

9. MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine

10. MTÜ kasutab loodus-, inim- ja vaimuvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult, arvestades tänaste ja tulevaste põlvede vajadustega.

11. MTÜ lähtub nii taotleja kui toetajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus

12. MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.

13. MTÜ peab oluliseks aruandevalmidust, mille tagab oskusjuhtimine, sisemine aruandlus ja juhindumine heast raamatupidamistavast.

14. MTÜ avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas.

Avatus ja läbipaistvus

15. Informatsioon MTÜ missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta peab olema avalik ja arusaadav.

16. MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.

17. MTÜ on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine

18. MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ning hoidub sattumast erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.

19. MTÜ ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine

20. MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.

21. MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus

22. MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.

23. MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.